สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมพื้นที่ย่อย ตั้งแต่วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3. เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เวทีที่ 2 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม / แบบตอบรับ เวทีที่ 2

เวทีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม / แบบตอบรับ เวทีที่ 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • สายด่วนสายตรง 0-2943-9600-10 ต่อ 1624 มือถือ 081-9048180 โทรสาร 0-2943-9614
  • จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม