สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 2 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

ณ ห้องกระจกสวนรัก โรงแรมพาวิเลี่ยน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เวทีที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.

ณ ห้องชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม เวทีที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • สายด่วนสายตรง 0-2943-9600-10 ต่อ 1624 มือถือ 081-9048180 โทรสาร 0-2943-9614
  • จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม